Vi har ingen fysisk butik, så du gör enkelt din beställning via mail till info@ballongstugan.se eller direkt via fliken "kontakt".
Om du har egna önskemål och idéer om arrangemang så skicka gärna med bilder för prisförslag. 

Upphämtning sker på Gruvgatan 33 i centrala Falun. 
Leverans kan ske till annan ort efter överenskommelse. 
loading...